E-mail: remo.elektra@iol.cz - Příjem zakázek: 730 511 152, prodejní sklad: 730 511 153
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

O společnosti

Firma REMO Elektra s.r.o vznikla v březnu 1993 v Jaroměři, sídlí ve vlastním objektu. V současné době má  firma 23 zaměstnanců kmenových a dále spolupracuje s dalšími externími firmami.

Hlavní činností jsou veškeré elektromontážní práce v průmyslových objektech, bytových domech, administrativních budovách, rozvody VN do 400 kV, elektrorozvody v objektech SNV, řízení technologických procesů, plynové kotelny, čističky odpadních vod, výroba rozváděčů a revize el.zařízení v prostorách A i B třídy E1, provádíme projekční činnost v oboru elektro silnoproudu i slaboproudu.

Další činností jsou stavební práce včetně dodávky staveb. Naše firma spolupracuje se stavebními firmami z Jaroměře a okolí.

V oblasti topení a regulace tepla provádíme montáž kotelen, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel.

Provádíme i návrh a montáž fotovoltaických elektráren.

Prodej elektromateriálu a drobného zboží pro firmy i fyzické osoby.

Opravy a převíjení elektromotorů.

Jsme smluvním partnerem na servisní opravy f. WILO.

Zámečnické i vzduchotechnické práce. Jako např. výroba a montáž elektrických posuvných vrat, výroba atypických regálů či stojanů. Odvětrání budov, strojů …

Naši zaměstnanci jsou proškoleni na práce pod napětím na zařízení NN, provádění spojek a koncovek na kabelech VN, lezecké zkoušky na práce ve výškách a další činnosti.

Ve firmě máme 4 revizní techniky na provádění revizních prací na elektrickém zařízení všech napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Máme povolení na provádění technických dokumentací elektrických zařízeních.

Získané podpory na elektromobilitu a úložiště el. energie z FVE:

Cílem projetu je zavedení inovativní technologie, která podpoří energetickou nezávislost firmy a tím i čistší ŽP. Projekt předpokládal doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh, který tak přispěje k dalším úsporám energií, která doposud ve značné míře společnost nakupuje z neobnovitelných zdrojů od společnosti ČEZ.

Systém je doplněn tepelnými čerpadly, o celkovém výkonu 32 kW pro ohřev TUV a vytápění. Z úložiště se dobíjí automobil z projektu elektromobilita.

Služby